Kontakt

SIEDZIBA FIRMY

Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GEOTECH Sp z o.o.

35-317 Rzeszów                              NIP: 813 03 33 632
ul. Budziwojska 79                          REGON: 690013531

Dojazd ul. Potoki w Tyczynie

DANE KONTAKTOWE

Telefon: 17 230 20 23
Fax: 17 229 33 64

Biuro: biuro@geotech.rzeszow.pl

 

Prezes Zarządu

mgr inż. Grzegorz Czudec

e-mail: gczudec@geotech.rzeszow.pl